alterinformation.wordpress.com
Три сценария за бъдещето на американско-руските отношения
През следващите две години украинският конфликт ще продължи да играе основна роля в отношенията в триъгълника САЩ-ЕС-Русия. Основният печеливш в него обаче, вероятно ще се окаже Китай. Това е извод…