alterinformation.wordpress.com
Световния банков-концлагер и изчезването на парите
Ситуацията с банките на САЩ, върху които се държи цялата западна икономическа и финансова система, е трагична Започвайки от 2009 г. всички крупни банки на САЩ са задължени на държат изпит под назва…