alterinformation.wordpress.com
Става напечено. Какво се случва в Йемен?
Йемен рядко влиза в новинарските емисии у нас, а и като цяло в международния поток. Но разположението на страната е до такава степен важно, защото през страната минава оръжеен поток, дрога, бежанци…