alterinformation.wordpress.com
Румъния е трябвало да сътрудничи на ЦРУ, за да бъде приета в НАТО
Румъния е трябвало да се съгласи на нейна територия да бъдат изградени незаконни затвори на ЦРУ и страната да допусне през територията ѝ да бъдат транзитирани незаконно задържани лица към трети дър…