alterinformation.wordpress.com
Социално-икономическото състояние на България в контекста на стратегията „Европа 2020“
Стратегия „Европа 2020“, настоящото състояние на България и евентуалните перспективи пред най-бедната държава-членка на Европейския съюз Сравнителният анализ на демографското развитие н…