alterinformation.wordpress.com
Реиндустриализацията на България и общият европейски пазар
При сегашната обстановка на Европейския общ пазар бедните страни нямат шансове за прогрес На 25 Март 1957 г. Франция, Западна Германия, Италия, Холандия, Белгия и Люксембург подписаха Римския догов…