alterinformation.wordpress.com
Феодали и крепостници – ЕС и България
България може да удължи мораториума, забраняващ продажбата на българска земя на чужди компании, само ако всички 27 държави-членки на ЕС позволят Още през 2004г. започна сондажа от страна на заинте…