alskade.wordpress.com
Irland förblev en demokrati
I kapitel 3 listas de europeiska länder där demokratin överlevt under början av 1940-talet. I uppräkningen saknas Irland. Tack till Leif Carrfors som uppmärksammat detta faktafel!