alqueriesjove.wordpress.com
Associa’t
Volem que la gent jove s’organitze i participe activament en la construcció de la seua realitat. Casal SOS està format per diversos grups de jóvens de les Alqueries. Pertany a l’…