alqueriesjove.wordpress.com
Emergència climàtica
Escola de ciutadania: “què podem fer per a salvar el planeta? Aquest cap de setmana ha sigut molt important per a nosaltres a l’hora de sensibilitzar-nos amb el tema del canvi climàtic …