alpeadriagreen.wordpress.com
Zalivski tok kot klimatsko stikalo
Anton Komat – strokovni sodelavec pri UO AAGMed klimatologi se vse bolj poudarja največja grožnja, ki jo lahko prinesejo klimatske spremembe, preskok v nov fazni portret klimatskega sistema, izraže…