alpeadriagreen.wordpress.com
Računsko sodišče RS: Popravljalni ukrepi pri reviziji učinkovitosti dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode
Učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pitne vode Računsko sodišče je na Ministrstvu za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo) revidiralo učinkovitost dolgoročnega ohranjanja virov pit…