alpeadriagreen.wordpress.com
AAG podal tožbo na Upravno sodišče v zvezi z gradbenim dovoljenjem za kanalizacijo v Stražišču pri Kranju
Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave je 07.11.2018 vložil na Upravno sodišče tožbo proti UE Kranj zaradi odprave gradbenega dovoljenja št. 351-452/2018-20 z dne 5.7. 201…