alpeadriagreen.wordpress.com
“AAG – EKO ZELENI” Kalesija: Želimo da Vis postane ekološko-turistička i sportska zona
prof. dr. Muhamedom Omerovićem predsjednik Ekološkog saveza „ AAG – EKO ZELENI” Tuzlanskog kantona U organizaciji ekološkog udruženja građana “AAG – Eko-zeleni” Kalesija je 03.11.2018 n…