alpeadriagreen.wordpress.com
Stekli prvi ukrepi za povečanje varnosti Koroške Bele pred plazovi
3. avgusta se je pričela sanacija potoka Bela, ki je eden prvih ukrepov za zmanjšanje ogroženosti prebivalcev pred plazovi nad Koroško Belo. Sanacijo in čiščenje struge skozi potok Bela bo izvedel …