alpeadriagreen.wordpress.com
AAG podal predloge sprememb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Divača
Alpe Adria Green je v zakonskem roku poslal predloge sprememb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN) občine Divača . Naša stališča bomo še dodatno dodatno strokov…