alongxp.com
hari ini dalam sejarah : PERSIDANGAN MALAYA MERDEKA DI LONDON - Alongxp.com
Pada hari ini 18 Januari 1956, satu daripada rundingan ke arah kemerdekaan yang dikenali juga sebagai Persidangan Malaya Merdeka di London telah diadakan.