alongxp.com
Hari ini dalam sejarah : 1 Januari 1979 - PELANCARAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM - Alongxp.com
Pada hari ini dalam tahun 1979, Etika Perkhidmatan Awam telah dilancarkan oleh Ketua Setiausaha Negara, Tan Sri Abdullah bin Ayub. Etika Perkhidmatan Awam merupakan satu daya usaha kerajaan untuk menimbulkan kesedaran kepada kakitangan perkhidmatan awam agar dapat memberikan perkhidmatan yang jujur, cekap dan berkesan.