alongxp.com
baik buruk - quote of the day - Alongxp.com
kalau tak boleh jadi lebih baik, jangan jadi lebih buruk