almouwatan.com
نقابات الصحة تقرر التكتل في إطار فيدرالية مستقلة للصحة
للدفاع عن مطالبهم المهنية والاجتماعية أعلنت خمس نقابات في قطاع الصحة أنها قررت التكتل مستقبلا في اطار “فيدرالية مستقلة” للدفاع عن المطالب المهنية والا...
أكرم / ك