almiracatovic.wordpress.com
Tačko, the power dog
Utrinek iz življenja Tačkota, simpatičnega čuvaja ulice, ki pridobil je častni naziv The power dog. This is the glips of life, a little dog named Tačko, who is the guardian of the street and justif…