almiracatovic.wordpress.com
Saturn, gospodar karme
Za Sumerce in Babilonce je Saturn zvezda ali nebesno telo pravice in prava, predstavlja drugo »črno sonce«, na katerega je vezan čas, kakor Kronos imenujejo antični Grki ter predstavlja karmo, kako…