almiracatovic.wordpress.com
Piran in Poletje v školjki
Piran. Ime kraja bi naj bilo grškega izvora , in sicer iz posmostaljenega srednjegrškega pridevnika πυρρανoς ‘rdeč’, s čimer so poimenovane rdečkaste flišne kamenine na področju Pirana.…