allusrandoms.com
Hydrogen som drivstoff i båter - AllUsRandoms
Hvor aktuelt er Hydrogen (H2) som drivstoff til båter? Vi ser litt på hvordan det fungerer og tar en titt på båter i drift som bruker hydrogen i dag.