allesgimpofbijna.wordpress.com
Foto watermerken
Soms heb je een goede reden om een digitaal watermerk op je foto te plaatsen, bijvoorbeeld om oneigenlijk hergebruik door anderen, ook wel gappen genoemd, wat lastiger te maken. Hieronder lees je h…