alkitabiah.wordpress.com
PERTAHANAN YANG DIBANGUN SALOMO
PERTAHANAN YANG DIBANGUN SALOMO (2 Tawarikh 9 : 25) Salomo mempunyai juga EMPAT RIBU (4.000) kandang untuk kuda-kudanya dan kereta-keretanya dan dua belas ribu (12.000) orang berkuda, yang ditempat…