aljaami.wordpress.com
Wajibkah Membagi Rata Zakat Kepada Semua Golongan Penerima Zakat?
Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, “Para ulama berselisih pendapat berkenaan dengan delapan golongan yang berhak menerima zakat, apakah wajib menyerahkan harta zakat kepada setiap golongan atau bole…