alivedrumming.com
“Song Nhịp điệu Tracks” – Một so sánh
“ Sông Nhịp điệu Tracks ” là ứng dụng di động của Nhạc sĩ Alive Trống của cung cấp sự hỗ trợ nhịp nhàng sản xuất-ready . Nó có sẵn trên iOS của Apple App Store. Alive Trống mang nhạc sĩ sản xuất ch…