aligizer.wordpress.com
TÜİK’in 2011 Yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması
İnternete erişim imkânı olan hane oranı %42,9’a yükseldi 2011 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %4…