alieyfaizal.wordpress.com
Bab Shaum Sunnah & Shaum Yang Dilarang
KITAB SHIYAM BAB SHAUM SUNNAH DAN SHAUM YANG DILARANG بَابُ صَوْمُ اَلتَّطَوُّعِ وَمَا نُهِيَ عَنْ صَوْمِهِِ Hadits No. 698 Dari Abu Qotadah al-Anshory Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah…