alieyfaizal.wordpress.com
Bab 30 Dalil ALLAH bersifat qudrah iradah ilmu dan hayat
Matan Yang ketujuh – dalil Qudrah Yang kelapan – dalil Iradah Yang kesembilan – dalil Ilmu Yang kesepuluh – dalil Hayat Bagi ALLAH Taala itu iaitu jika tidak ada satu daripa…