alieyfaizal.wordpress.com
Bab 24 Hukum-hukum mengenal ALLAH
MATAN Dalil-dalil aqli dan naqli atas dua puluh sifat. Adalah mengetahui dalil aqli secara ijmali pada sifat-sifat Tuhan itu fardhu ain. Adapun mengetahui dalil dengan tafsil itu fardhu kifayah. De…