alieninsidecrew.wordpress.com
Prou especisme!
La prohibició de les corridas a Catalunya ha estat utilitzada dins del discurs populista de confrontació Catalunya-Espanya per ambdues parts. Des de l’estat espanyol s’ha venut la idea …