alieninsidecrew.wordpress.com
Nom & Logos
“Alien Inside” representa el sentiment d’alienació davant d’una realitat social que sabem intolerablement injusta, però també el sentiment d’alienació de nosaltres mat…