aliceverheij.wordpress.com
Als ik later groot ben.
Als ik later groot ben wordt ik bibliothecaresse zet een bedje tussen de kasten met een schrijftafeltje erbij en doe de deur op slot. Dan mag jij me eten brengen en een zoen of twee schenk ik een g…