aliceverheij.wordpress.com
Commentaar op wijziging bepalingen boek 1 BW ivm transgenders.
Burgers mogen commentaar geven op wetsvoorstellen. Daar is een procedure voor en tegenwoordig kan dat online. Op dit moment is een wetsvoorstel ter consultatie aangeboden aan diverse organisaties d…