aliceverheij.wordpress.com
Uit de Trouw van 14/9/2011.
Vandaag verschenen in Trouw. Tekst: Jet Salomons. Noot: Inmiddels heb ik de tekst van het door Teeven ter advies voorgelegde wetsvoorstel. Het deugt niet. Er zijn nogal wat belangrijke bezwaren en …