aliceverheij.wordpress.com
Thuis
Thuis is een etage in Den Haag met buiten regen en grijze lucht. Thuis is een boerderij in het Jhapa district met een mangoboom, een waterput, een toilet buiten en zon en moesson. Thuis is mijn kin…