alhadmahabal.wordpress.com
अनाघ्रात सौंदर्य
हे सौंदर्य अनाघ्रात कसं? मर्दानगी गेली कुठे? उपासकांच्या प्रेमामधली ताकद ती गेली कुठे?…