algoritmikjimnastik.com
Müşteri edinme maliyeti (Customer acquisition cost) - Algoritmik Jimnastik
Müşteri edinme maliyeti (Customer Acquisition Cost - CAC), yeni bir müşteri kazanmak için yaptığınız harcamanın toplamıdır.