alfredmuller.net
Romeinse werkplaats opgegraven in West-Galilea
Bij opgravingen van de Israëlische Oudheidkundige Dienst (IAA) in de wijk Ya’arit bij Shlomi is een 1600 jaar oude werkplaats met een oven gevonden. Bijzonder is dat de oven helemaal in rots is ui…