alfredmuller.net
Wegen en paden
In de tijd van de Bijbel liep door het land Israël een stelsel van wegen en paden. De wegen waren belangrijk in die tijd voor handel en pelgrimage – en voor het verplaatsen van legers. Ze had…