alfredmuller.net
Naar het Huis van Galilea
Onze reis vervolgt zich naar het ruim twee kilometer verder naar het noorden en iets hoger gelegen Domus Galilaeae (‘het Huis van Galilea’). Het hek over de weg naar de parkeerplaats schuift langza…