alfredmuller.net
De Karmel 
De profeet Elia daagde de 450 priesters van Baäl uit en liet hen naar de berg Karmel komen. De Karmel lag op het grensgebied van vier stammen, namelijk Aser in het noordoosten, Zebulon en Issachar …