alfredmuller.net
Kafarnaüm
Kafarnaüm was een belangrijke stad voor Jezus. Nadat de mensen in Nazareth Zijn boodschap hadden verworpen, maakte Hij Kafarnaüm tot het centrum van zijn optreden in Galilea. Hij begon daar Zijn re…