alfredmuller.net
Palestijnse christenen en het gebrek aan kritische reflectie op eigen cultuur
De Palestijnse theoloog Dr. Naim Ateek gaf mij onlangs een exemplaar van het boek Challenging Empire (Het uitdagen van het Rijk). Het boek bevat de lezingen van een conferentie die het Palestijnse …