alfredmuller.net
Poerim 2012
Jeruzalemmers vierden vrijdag het poerimfeest. Bij Poerim wordt in de synagogen uit het boek Esther gelezen. De kinderen en veel volwassenen droegen poerimkostuums. Andere hielden het bij een schmi…