alfredmuller.net
St. Petrus in Gallicantu
Een van de mooiste kerken in Israël, de St. Petrus in Gallicantu, markeert de plaats waar Jezus voor de hogepriester Kajafas verscheen, waar de apostel Petrus Jezus verloochende en waar Petrus bero…