alfredmuller.net
Megiddo
Een van de steden die Jozua veroverde was het Kanaänitische bolwerk Megiddo (Jozua 12:21). Het was niet de enige strijd hier. Bij Megiddo hebben in het verleden maar liefst zo’n tweehonderd veldsla…