alfacentar.org
Poznata imena najboljih esejista
Poznata imena najboljih esejista na konkursu “Uloga mladih u integracionim procesima Crne Gore – mogućnosti i izazovi” Na konkurs za dostavljanje eseja na temu „Uloga mladih u integracionim procesima Crne Gore – mogućnosti i izazovi“, koji je ALFA Centar raspisao od 16. 09. do 05. 10. 2019. pristiglo je 26 radova. Konkurs